Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Aktiekapital

Aktiekapitalet om 78 842 820 SEK är fördelat på 78 842 820 aktier.

Antalet aktier i eget förvar är 1 990 838.

 

År Åtgärd Antal aktier Serie A Antal aktier Serie B Förändring av aktiekapital (KSEK) Totalt aktiekapital (KSEK)
2001 Nybildning 1 000 - 100 100
  Nyemission 9 000 - 900 1 000
2002 Aktiesplit (100:1) 1 000 000 - - 1 000
2006 Aktiesplit (8:1) 8 000 000 - - 1 000
  Nyemission - 2 988 810 374 1 374
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - 2 988 810 - - 374 1 000
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - - 2 988 810 - 374 626
  Fondemission - - 74 542 75 168
  Aktiesplit (15:1) 75 167 850 - - 75 168
  Utnyttjande av optioner 3 539 970 - 3 540 78 708
2020 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 85 000 - 85 85
2022 Utnyttjande av optioner 140 000   140 140
2022 Utnyttjande av optioner 35 000   35 35
2023 Utnyttjande av optioner 160 000   160 160
2023 Utnyttjande av optioner 50 000   50 50
Totalt antal aktier   78 842 820 - - 78 842
Antal aktier i eget förvar   1 990 838 - - -
Totalt antal utestående aktier, exkl egna aktier   76 851 982 - - -