Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

16 aug 2022 17:29

169.50 SEK1.20

/frontend/shared/header/languagechooser

16 aug 2022 17:29

169.50 SEK1.20

Aktiekapital

Aktiekapitalet om 78 842 820 SEK är fördelat på 78 842 820 aktier.

Antalet aktier i eget förvar är 2 375 838 och har varit oförändrat sedan 2012.

 

År Åtgärd Antal aktier Serie A Antal aktier Serie B Förändring av aktiekapital (KSEK) Totalt aktiekapital (KSEK)
2001 Nybildning 1 000 - 100 100
  Nyemission 9 000 - 900 1 000
2002 Aktiesplit (100:1) 1 000 000 - - 1 000
2006 Aktiesplit (8:1) 8 000 000 - - 1 000
  Nyemission - 2 988 810 374 1 374
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - 2 988 810 - - 374 1 000
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - - 2 988 810 - 374 626
  Fondemission - - 74 542 75 168
  Aktiesplit (15:1) 75 167 850 - - 75 168
  Utnyttjande av optioner 3 539 970 - 3 540 78 708
2020 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 85 000 - 85 85
Totalt antal aktier   78 842 820 - - 78 842
Antal aktier i eget förvar   2 375 838 - - -
Totalt antal utestående aktier, exkl egna aktier   76 466 982 - - -