Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

Aktiekapital

Aktiekapitalet om 78 842 820 SEK är fördelat på 78 842 820 aktier.

Antalet aktier i eget förvar är 2 200 838.

 

År Åtgärd Antal aktier Serie A Antal aktier Serie B Förändring av aktiekapital (KSEK) Totalt aktiekapital (KSEK)
2001 Nybildning 1 000 - 100 100
  Nyemission 9 000 - 900 1 000
2002 Aktiesplit (100:1) 1 000 000 - - 1 000
2006 Aktiesplit (8:1) 8 000 000 - - 1 000
  Nyemission - 2 988 810 374 1 374
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - 2 988 810 - - 374 1 000
  Inlösen av aktier och minskining av aktiekapital - - 2 988 810 - 374 626
  Fondemission - - 74 542 75 168
  Aktiesplit (15:1) 75 167 850 - - 75 168
  Utnyttjande av optioner 3 539 970 - 3 540 78 708
2020 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 25 000 - 25 25
2021 Utnyttjande av optioner 85 000 - 85 85
2022 Utnyttjande av optioner 140 000   140 140
2022 Utnyttjande av optioner 35 000   35 35
Totalt antal aktier   78 842 820 - - 78 842
Antal aktier i eget förvar   2 200 838 - - -
Totalt antal utestående aktier, exkl egna aktier   76 641 982 - - -