Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Choose languge

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Juridiskt meddelande

Välkommen till Lindab-gruppens webbplats (er) "Webbplats (er)" som kan nås av olika domäner som ägs och förvaltas av ett Lindab-företag inom Lindab-gruppen ("Lindab"). 

Genom att använda webbplatsen accepterar du följande villkor. Om du inte samtycker till följande villkor, observera att du inte får använda webbplatsen. Upphovsrätten © till webbplatserna tillhör Lindab. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller allt innehåll i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Lindab är förbjudet utom i enlighet med följande villkor. Lindab samtycker till att du besöker webbplatsens olika delar på din dator och skriver ut kopior av extrakt från dessa sidor endast för ditt personliga bruk och inte för omfördelning såvida det inte har skriftligt godkänts av Lindab. Enskilda dokument på webbplatserna kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

Alla namn, logotyper och varumärken (”varumärken”) tillhör Lindab, dess dotterbolag, närstående företag eller dess licensgivare eller affärspartners. Varumärken får endast användas i enlighet med den tillåtna användningen enligt detta juridiska meddelande eller med det skriftliga tillståndet från Lindab.

Användning av pressmeddelanden och andra dokument klassificerade som offentliga är tillåtna i offentlig kommunikation om källan för informationen har angetts.

Webbplatserna och innehållet däri tillhandahålls som en bekvämlighet för dig. Innehållet på webbplatserna tillhandahålls på "as is" och "as available". Lindab garanterar inte att dess webbplatser kommer att vara oavbrutna eller felfria. Lindab förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbplatserna eller dra tillbaka åtkomst till dem.

Ingen garanti av någon form, varken uttryckt eller implicerad, inkluderat men inte begränsat till garantier för titel eller icke-intrång eller implicerade garantier för säljbarhet eller kondition för ett särsklit syfte, är gjort i relation till tillgängligheten, pålitligheten eller innehållet av dessa webbplatser. Lindab skall inte bära ansvar för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller konsekventa skador, förlorade intäkter eller för affärsavbrott som uppstår utifrån användningen av eller oförmåga att använda dessa webbplatser, även om Lindab har fått information om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller ansvarsbegränsningar, vilket innebär att ovan begränsningar och undantag eventuellt inte gäller för dig. Lindabs ansvar skulle således begränsas till den yttersta graden tillåtet enligt lagen.

Allt material, information eller annan kommunikation som du skickar eller publicerar till en webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, helt underlicensierbar och icke-äganderätt (”Kommunikation”). Lindab har inga skyldigheter angående kommunikationen. Lindab kommer att vara fritt att avslöja, kopiera, distribuera, införliva och / eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och andra saker som förknippas däri, för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

För din enkla tillgänglighet kan Lindab innehålla länkar till webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part. Genom att länka till en sådan tredjepartswebbplats, ska du granska och godkänna webbplatsens användarregler innan du använder en sådan webbplats. Du samtycker också till att Lindab inte har någon kontroll över innehållet på denna webbplats och inte kan ta något ansvar för material skapat eller publicerat av sådana tredjepartswebbplatser. Dessutom innebär en länk till en icke Lindab-webbplats inte att Lindab godkänner webbplatsen eller de produkter eller tjänster som det hänvisas till på en sådan tredjepartswebbplats.

Lindab kan ändra dessa villkor när som helst genom att uppdatera detta juridiska meddelande. Lindab förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att avbryta en webbplats tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande. Om något villkor eller bestämmelser i dessa juridiska meddelanden fastställs vara olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan verkställas, ska giltigheten och verkställbarheten för de återstående villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras därmed.

Bolagsnamn: Lindab AB
Styrelsesäte: Båstad
Organisationsnummer: 556068-2022

Uppdaterat juni 2021