Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

23 apr 2024 16:01

213.20 SEK-4.40

Choose languge

23 apr 2024 16:01

213.20 SEK-4.40

Lindab som investering

Lindab är ett företag med välkända varumärken, en stark finansiell ställning och en tydlig hållbarhetsprofl som verkar på en marknad med god tillväxtpotential. Nedan lyfter vi fram fem anledningar som gör Lindabaktien intressant:

 

En marknad i förändring

Med större fokus på hälsa och välmående ökar efterfrågan på bra inomhusklimat. Vi spenderar alltmer tid inomhus och har fått ökad kunskap om effekterna av dålig inomhusluft. Dessutom ökar kraven på smarta ventilationslösningar för att minska energiåtgången i byggnader. EUs Green Deal har accelerat satsningen på hållbar nybyggnation och renovering med målet att 35 miljoner byggnader ska renoveras fram till år 2030. Det ger ökad efterfrågan på Lindabs produkter.

Ledande på ventilation

Lindab har väletablerade varumärken som håller hög kvalitet och har en stark hållbarhetsprofil. Genom ett omfattande distributionsnätverk med egna proffsbutiker kan vi hålla hög tillgänglighet och servicenivå hela vägen till kund. I Europa är Lindab marknadsledande inom ventilation.

Investeringsprogram

Det största investeringsprogrammet i Lindabs historia genomförs just nu. Fokus ligger på automation och effektivitet, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och förbättrar säkerheten för medarbetarna. Investeringsprogrammet har snabb återbetalning och omfattar cirka 50 projekt runtom på Lindabs anläggningar i Europa.

Tydlig förvärvsstrategi

En stark finansiell ställning möjliggör förvärv. Ventilationsbranschen har många små aktörer och Lindab har som mål att konsolidera branschen. Vi ska förvärva välskötta, framgångsrika bolag som kompletterar vårt erbjudande i valda regioner och produktområden. Det är möjligt tack vare starkt kassaflöde och låg skuldsättning.

Fokus på resultat

Vi tror på decentraliserat ansvar där varje lands organisation snabbt kan anpassa verksamheten. Förtroendet för Lindab har byggts upp genom mångårig entreprenörsanda där varje medarbetare tar ansvar och löser problem när de uppstår. Det sätter fokus på genomförande och på att visa resultat. Lindab har ett tydligt fokus på att kontinuerligt förbättra lönsamheten.