Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

Lindabs ersättningsutskott

Utskottet har under 2020 sammanträtt vid sex tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut. 

Arvodet till ersättningsutskottet var oförändrat under 2020. Utskottets ordförande erhöll 61 000 SEK och utskottets ordinarie ledamot erhöll 31 000 SEK.

Sedan årsstämman 2016 består ersättningsutskottet av Peter Nilsson (ordförande) och Per Bertland.