Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

28 sep 2023 17:29

159.10 SEK2.80

Choose languge

28 sep 2023 17:29

159.10 SEK2.80

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott som ska bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för verkställande direktören och andra befattningshavare i koncernens högsta ledning

Lindabs ersättningsutskott

Utskottet har under 2021 sammanträtt vid sex tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut. 

Arvodena till ersättningsutskottet är enligt följande, utskottets ordförande erhöll 110 000 SEK och utskottets ordinarie ledamot erhöll 55 000 SEK.

Sedan årsstämman 2016 består ersättningsutskottet av Peter Nilsson (ordförande) och Per Bertland.