Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Choose languge

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Långsiktiga mål

Lindab har långsiktiga finansiella mål för tillväxt, lönsamhet och skuldsättning. Dessutom ska minst 40 procent av nettoresultatet delas ut till aktieägarna varje år. I kombination säkerställer dessa mål att Lindab skapar långsiktiga värden genom väl avvägda satsningar inom prioriterade områden.

Den 23 september 2021 höjde Lindab målen för tillväxt och lönsamhet. 

Lindab har fem hållbarhetsmål. Lindabs hållbarhetsplan omfattar mål och aktiviteter inom tre områden. Bedriva en hållbar verksamhet är det område som har mest tydliga och mätbara nyckeltal, där de viktigaste målen redovisas nedan. Området Skapa hälsosamma byggnader handlar om att Lindab ska sprida kunskap om vikten av hälsosamma inomhusklimat samt driva frågor om byggstandarder. Inom området Minska kundernas klimatpåverkan ska Lindab bidra till att minska kundernas miljöpåverkan genom att erbjuda energieffektiva produkter för renovering och nybyggnation.