Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

Lindab i siffror

Nyckeltal 2021 2020 2)
Kvarvarande verksamhet    
Nettoomsättning, MSEK 9 648 9 166
Tillväxt, organisk, % 17,0 –6,0
Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 3) 1 266 916
Rörelseresultat, MSEK 1 266 846
Justerad rörelsemarginal, % 1), 3)  13,1 10,0
Resultat per aktie före utspädning, SEK 12,50 -
Medelantal anställda, antal 4 534 5 271
Total verksamhet    
Resultat per aktie före utspädning, SEK 7,02 7,80
Utdelning per aktie, SEK 4,00 3,40
Avkastning på eget kapital, % 3) 9,9 11,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 11,0 11,5
Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 3) 1,0 1,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 704 1 129

1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltal för 2020 avser total verksamhet.
3) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.

Fyra år i sammandrag

Ladda ner en Excelfil med siffror från 4 år bakåt i tiden.

Lindab i siffror i sammandrag (xls) >>