Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

29 sep 2023 09:47

160.90 SEK1.80

Choose languge

29 sep 2023 09:47

160.90 SEK1.80

Lindab i siffror

Nyckeltal 2022 2021 2020 2)
Kvarvarande verksamhet      
Nettoomsättning, MSEK 12 366 9 648 9 166
Tillväxt, organisk, % 10,8 17,4 –6,0
Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 3) 1 347 1 266 916
Rörelseresultat, MSEK 1 325 1 266 846
Justerad rörelsemarginal, % 1), 3)  10,9 13,1 10,0
Resultat per aktie före utspädning, SEK 12,73 12,53 -
Medelantal anställda, antal 4 801 4 534 5 271
Total verksamhet      
Resultat per aktie före utspädning, SEK 12,73 7,02 7,80
Utdelning per aktie, SEK 5,20 4,00 3,40
Avkastning på eget kapital, % 3) 15,8 9,9 11,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 14,1 11,0 11,5
Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 3) 1,6 1,0 1,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 691 704 1 129

1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltal för 2020 avser total verksamhet.
3) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.

Fem år i sammandrag

Ladda ner en Excelfil med siffror från 5 år bakåt i tiden.

Lindab i siffror i sammandrag (xls) >>