Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Choose languge

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Koncernledning

Ola Ringdahl

VD och koncernchef/CEO

Född: 1972

Anställd sedan 2018. Medlem av koncernledningen sedan 2018.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef Nord-Lock Group 2013–2018. Regional Director på Capio Healthcare 2011–2013. Mellan 2003 och 2011 i ledande positioner inom Crawford som sedan 2011 ingår i Assa Abloy Entrance Systems.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 119 000 aktier, 399 350 köpoptioner


Lars Ynner

Finans- och Ekonomidirektör/CFO

Född: 1970

Anställd sedan 2023. Medlem av koncernledningen sedan 2023.

Arbetslivserfarenhet: Olika  finansiella positioner inom ASSA ABLOY Entrance Systems senast som VP Finance Industrial Segment 2017-2023 och före det Director of Financial Control 2011-2017. Tidigare erfarenheter som investeringschef på Bure och verkställande direktör samt finansdirektör, Celemi.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Göteborgs universitet

Innehav: 5 000 aktier, 75 000 köpoptioner


Lars Christensson

Director of Business Development and M&A

Född: 1971

Anställd sedan 2019. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutveckling och M&A inom ett brett spektrum av branscher, senast med Nord-Lock Group. Tidigare erfarenhet inkluderar TV4 och Brio.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Lunds Tekniska högskola.

Innehav: 28 000 aktier, 117 000 köpoptioner


Karel Kleinmond

Director of Operations, Division Ventilation Systems

Född: 1969

Anställd sedan 2007. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom LEGO 1999–2007, närmast som Managing Director LEGO Production CZ. Tidigare erfarenheter inkluderar olika roller inom det tekniska fältet hos General Electric Transportation Systems och Škoda Pilsen, Tjeckien.

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör, University of West Bohemia, Tjeckien.

Innehav: 6 200 aktier, 4 000 köpoptioner


Mette Brøndum

Director of Region West Europe

Född: 1963

Anställd sedan 1997. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Purchase Manager i Builders Merchant Group. Olika positioner i Lindab sedan 1997 bl.a. Sales- och Marketing Manager, Product Manager, Business Unit Manager, Business Area Manager och Country Manager i Danmark

Huvudsaklig utbildning: Sälj, strategi, affärsutveckling och ledarskap.

Innehav: 8 300 aktier, 40 000 köpoptioner


Joakim Lönnberg

Director of Region North Europe

Född: 1966

Anställd sedan 1991. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Country Manager, Sales Manager och Product Manager i Lindabkoncernen. Tidigare pilot för Eastern Air Charter och Chief Flight Instructor vid Marlboro Airport, New York, USA.

Huvudsaklig utbildning: Commercial Pilot, Företagsekonomi vid IHM och Företagsekonomi vid Lund Universitet.

Innehav: 9 500 aktier, 93 000 köpoptioner


Pascal Gelugne

Director of Region Mid Europe

Född: 1964

Anställd sedan 2007. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom Lennox/Outokumpu 2002–2006, närmast som SVP och General Manager of European operations. Tidigare bland annat VP Business Development i Europa och USA för ABB Fläkt Group 1989–2002.

Huvudsaklig utbildning: Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Bethel College, USA.

Innehav: 6 900 aktier, 34 000 köpoptioner


Sorin Badea

Director of Region East Europe

Född: 1974

Anställd sedan 1998. Medlem av koncernledningen sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet: Olika positioner inom finans och controlling i
Lindabkoncernen, bland annat Regional Business Controller East Europe, Financial Manager i Ungern och Country Manager i Lettland.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen vid University of Craiova, fakulteten för ekonomi och företagsekonomi, Rumänien.

Innehav: 1562 aktier, 4 200 köpoptioner


 

 

Globala koncernfunktioner

Paula Terne

Group HR Manager

Född: 1963

Anställd sedan 2011


Catharina Paulcén

Corporate Communications and Sustainability

Född: 1973

Anställd sedan 2020


Ola Ranstam

Group General Counsel

Född: 1977

Anställd sedan 2013


Madeleine Hjelmberg

Group Financial Manager

Född: 1974

Anställd sedan 2017


Thomas Lorentzon

Chief Information Officer (IT/IS)

Född: 1978

Anställd sedan 2023