Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapporten innehåller en redogörelse för bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten beskriver även översiktligt hur Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts.

 

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Bolagsstyrningsrapport 2023