Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 12:51

135.00 SEK1.20

/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 12:51

135.00 SEK1.20

Lindabs revisor

Årsstämman 2021 har valt revisionsbolaget Deloitte AB till Lindabs revisor. Auktoriserade revisorn Harald Jagner utsågs till huvudansvarig revisor. Harald Jagner innehar uppdrag för andra börsnoterade bolag, men inte i sådan omfattning att erforderlig tid inte avsätts till Lindab. 

Revisionsbolaget Deloitte AB innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas. De uppdrag revisorerna haft för Lindab, utöver revisionsuppdraget, ändrar inte heller denna bedömning.

Ersättning till revisorer
Revisionsarvodet till Deloitte uppgick för 2020 till 0,4 MSEK
för moderbolaget och 7,7 MSEK för koncernen. Arvodena till
Deloitte för övriga uppdrag i koncernen uppgick till 0,4 MSEK.