Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Leverantörer och inköp

Val av leverantörer är en viktig fråga för Lindab och samtliga leverantörer förväntas leva upp till Lindabs leverantörskod samt genomgå en utvärdering. Lindabs metod för leverantörsutvärdering följer processen för due diligence och består av tre steg 1. Signering av Lindabs leverantörskod, 2. Självskattningsformulär och 3. Revision på plats om leverantören befinner sig i ett högriskland. Utvärderingen anpassas beroende på vilken riskklassificering leverantören har och vilken typ av leverans som avses. För leverantörer i högriskländer granskas alla med en inköpssumma på minst 25 000 EUR. För låg- och medelriskländer gäller minst 100 000 EUR. Dessutom granskas strategiska leverantörer även om de skulle ha en lägre inköpssumma. För att klassas som certifierad har leverantören fått godkänt på samtliga steg i utvärderingen. Lindab använder The Corruption Perceptions Index (CPI) och Human Freedom Index (HFI) för att fastställa risk baserat på leverantörens geografiska plats.

Vårt långsiktiga mål är att inköp ska göras från demokratiska länder med låg risk inom Europa och att endast arbeta med utvärderade leverantörer klassificerade med låg eller medelhög risk.

Hållbara inköp (engelska, pdf) >>

Principer för leverantörer (engelska, pdf) >>

Direktiv för miljökrav för transportörer (enbart på engelska,pdf) >>