Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Leverantörer och inköp

Under 2020 har vi uppdaterat vårt arbete med leverantörsutvärderingar. Leverantörer ska godkänna Lindabs leverantörsprinciper. En utvärdering genomförs och en revision kan även äga rum på plats.

Lindabs leverantörer, där vi har inköp för mer än 25 kEUR har analyserats. Processen anpassas efter riskklassificering av leverantörens land baserat på Corruption Perceptions Index (CPI). Leverantörer i länder med medelhög risk granskas mer än leverantörer i länder med låg risk. För leverantörer i högriskländer kommer en revision genomföras på plats av en extern partner. Utifrån utvärderingen hjälper vi sen leverantörer att förbättra sitt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

I slutet av 2020 genomfördes den första revisionen hos leverantör i ett högriskland. Den nya processen håller på att införas för alla bolag i koncernen. Målet är att endast arbeta med utvärderade leverantörer klassificerade med låg eller medelhög risk.

Hållbara inköp (engelska, pdf) >>

Principer för leverantörer (engelska, pdf) >>

Direktiv för miljökrav för transportörer (enbart på engelska,pdf) >>