Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Visselblåsarrutiner

Information om Lindabs visselblåsarkanal

Om du i samband med vår verksamhet misstänker allvarliga oegentligheter, brott mot lag eller allvarliga brott mot våra policyer eller riktlinjer, så ska du rapportera detta. Du kan lämna in en skriftlig rapport i vår webbaserade visselblåsartjänst som nås från en dator eller smartphone via https://report.whistleb.com/Lindab. Du kan också lämna in en muntlig rapport via en telefonlösning, se ovan websida för information.

Du har rätt att vara anonym när du skickar in din rapport och mottagarna av din rapport kommer inte att försöka ta reda på vem som lämnat en rapport. Även om du inte väljer att vara anonym kommer din identitet att vara strikt konfidentiell och de som hanterar din rapport får inte obehörigen röja uppgifter som kan avslöja din identitet.

Meddelandeplattformen administreras av WhistleB, en extern tjänsteleverantör. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa anonymiteten för den rapporterande personen raderar WhistleB all metadata, inklusive IP-adresser. Den som skickar meddelandet förblir också anonym i den efterföljande dialogen med ansvariga mottagare av rapporten.