Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

16 aug 2022 17:29

169.50 SEK1.20

/frontend/shared/header/languagechooser

16 aug 2022 17:29

169.50 SEK1.20

Visselblåsarrutiner

En visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Lindab uppmuntrar medarbetare (och eventuellt externa parter) att kommunicera misstänkta oegentligheter. Det kan göras utan risk för negativa påföljder.

Hur kan rapporteringen ske?

Alternativ 1: Kontakta en arbetsledare eller chef inom din organisation
Alternativ 2: Kontakta Lindabs Chefsjurist eller Lindab International ABs styrelseordförande
Alternativ 3: Kommunicera anonymt genom visselblåsarkanalen: https://report.whistleb.com/lindab

Läs mer i Riktlinjer för visselblåsartjänsten >>

 

Lindab använder den externa tjänsten Whisle B för att garantera oberoende och erbjuda möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter anonymt.