Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

28 nov 2023 17:29

187.50 SEK-2.30

Choose languge

28 nov 2023 17:29

187.50 SEK-2.30

Utdelning

Utdelningspolicy

Den av styrelsen fastslagna utdelningspolicyn anger att utdelning ska normalt ske med minst 40% av nettoresultatet, med beaktande av Lindabs långsiktiga finansieringsbehov. Detta utdelningsmål beslutades i december 2019. Fram tills dess var utdelningspolicyn 30% av nettoresultatet. 

Utdelning 2022

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman för verksamhetsåret 2022 om en utdelning om totalt 5,20 kronor per aktie med utbetalning halvårsvis om 2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den halvårsvisa utdelningen föreslår styrelsen den 15 maj 2023 samt den 6 november 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. 

 

  2022 2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Utdelning, SEK 5,20 4,00 3,40 1,75 1,75 1,55 1,40 1,25 1,10 - -
Direktavkastning, % 4,08 1,24 1,99 1,46 2,75 2,27 1,90 1,99 1,68 - -
Utdelning i % av resultatet efter skatt 40,1 57,1 40,3 20,0 34,0 34,1 35,0 31,0 30,0 - -