Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

Lindabs revisionsutskott

Sedan årsstämman 2020 består revisionsutskottet av Viveka Ekberg (ordförande), Anette Frumerie och Marcus Hedblom.

Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Utskottet har under 2020 sammanträtt vid åtta tillfällen. Revisorerna har deltagit vid sju tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga och skriftliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut.

Arvodet till revisionsutskottet var oförändrat under 2020. Utskottets ordförande erhöll 102 000 SEK och envar av utskottets ordinarie ledamöter erhöll 51 000 SEK.