Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Hållbarhetsrapport

Lindab har en stark hållbarhetsprofil. Vårt övergripande syfte är att skapa bättre inomhusklimat för människors välbefinnande samtidigt som energiåtgången i fastigheten minskas. Det ger en affärsidé som bygger på hållbarhet. 

Under 2023 lanserades produkter i återvunnet stål som en del av Lindabs standardsortiment och Lindab har som enda ventilationsbolag tagit emot en första leverans fossilfritt stål från SSAB. Arbetet med CSRD har inletts, ett EU-direktiv som kommer skynda på den hållbara omställningen, och i årets hållbarhetsrapport redovisas resultatet från den dubbla väsentlighetsanalysen, som del av CSRD.

Utvalda nyckeltal

Nedan visas några utvalda nyckeltal inom de områden där vi har haft mycket goda resultat under 2023.

Hållbarhetsrapport 2023

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat med verksamheten och vi har därför vävt in hållbarhetsinformationen på flera ställen i årsredovisningen och gjort en sammanvävd årsredovisning och hållbarhetsrapport. De långsiktiga målen är lika viktiga, oavsett om det är finansiella mål eller hållbarhetsmål.