Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Bolagsstyrning

Lindab International AB (publ) är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och sälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggindustrin. Lindab är noterat vid Nasdaq Stockholm. Lindab tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse

Lindabs styrelse består av sju ledamöter utan suppleanter, som väljs på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma. Lindabs medarbetare utser två arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen.

Koncernledning

Medlemmarna i koncernledningen kommer från operativa ledningsfunktioner. En bred ledningsgrupp ger mer affärsnära beslut och bidrar till stärkt kunskapsöverföring mellan olika enheter.