Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Strategi

Vår strategi fokuserar på fem områden som sätter ramen och riktningen för vår verksamhet och gör det möjligt för oss att nå vår vision och våra mål.

Strategy_Icon_MarketLeader.png


Marknadsledande

Vi ska vara ledande i våra utvalda länder och utvalda produktkategorier.
Vi ska vara bäst och gärna störst på det vi gör. Lindab fokuserar på utvalda länder i Europa där vi kan skapa starka kundrelationer. Vi fördjupar oss i de delar av vårt erbjudande där vi har hög kompetens och lång erfarenhet. Vår ambition är att vara marknadsledande på att flytta och fördela luft. Produkterna ska hålla hög teknisk nivå och vara kompatibla med övriga delar av ventilationssystemet.


Lokal

Vi ska vara nära kunderna och erbjuda det som efterfrågas på varje marknad.
Lindab ska vara nära sina kunder och erbjuda det som efterfrågas på varje marknad. Det innebär att erbjudandet ser olika ut i olika delar av Europa, beroende på vad ventilationsinstallatörer och plåtslagare efterfrågar. Vi tror på lokal produktion för att minska transporterna och ge bästa service. I Skandinavien har vi en gedigen verksamhet för plåttak, takavvattning och väggelement som är väl integrerad med ventilations-verksamheten. Det är en framgångsrik lokal anpassning som vi är stolta över.


Effektiv

Vi ska ständigt förbättra alla delar av verksamheten.
Genom att tillverka standardiserade produkter kan vi hålla en hög grad av automation. Det leder till säkrare arbetsmiljöer högre effektivitet. Vi ska dra nytta av digitala kanaler till marknaden och systemstöd i vår verksamhet. Lindab tror på ständiga förbättringar inom alla delar av verksamheten.

Strategy_Icon_Quality.png
Kvalitet

Vi ska ha välkända varumärken som kunderna kan lita på.
Lindab har välkända varumärken som kunderna vet att de kan lita på. Våra produkter håller hög kvalitet och våra medarbetare har rätt kompetens. Vi ska vara en kunnig samarbetspartner som kunderna kan vända sig till med sina ventilations- och byggprojekt.

Strategy_Icon_Trusted.png
Pålitlig

Vi ska leverera det vi lovat i rätt tid och vara en pålitlig partner.
Vi levererar det vi lovar i rätt tid. Förtroendet för Lindab har byggts upp genom mångårig entreprenörsanda där varje medarbetare tar ansvar och löser problem när de uppstår. De som är närmast våra kunder vet bäst vad som behöver göras.