Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Geografiska regioner

Lindab har tre geografiska regioner: Norden, Västeuropa och Centraleuropa. Vi fokuserar våra resurser till de länder och produktområden där vi kan bygga starka positioner och uppnå lönsam tillväxt. Idag är vi närvarande i 20 länder i Europa.

Cirkeldiagrammen visar andel av koncernens nettoomsättning år 2022. Övriga marknader stod för 1% av omsättningen.