Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

29 sep 2023 09:57

161.00 SEK1.90

Choose languge

29 sep 2023 09:57

161.00 SEK1.90

Geografiska regioner

Lindab har tre geografiska regioner: Norden, Västeuropa och Centraleuropa. Vi fokuserar våra resurser till de länder och produktområden där vi kan bygga starka positioner och uppnå lönsam tillväxt. Idag är vi närvarande i 20 länder i Europa.

Cirkeldiagrammen visar andel av koncernens nettoomsättning år 2022. Övriga marknader stod för 1% av omsättningen.