Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Styrelse

Peter Nilsson

Styrelseordförande, ordförande i Ersättningsutskottet

Född: 1962

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Creaspac AB, Cavotec SA och styrelseordförande i Nilfisk Holding AS.

Tidigare uppdrag: Vice styrelseordförande i Cramo OYJ, Koncernchef för Sanitec och för Duni AB. Styrelseordförande i Duni AB, Securitas Direct AB, Adapteo OYJ, Unilode Aviation Solutions och Sanitec Holdings Oy. Chefspositioner inom Swedish Match-koncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 142 600 aktier


Per Bertland

Styrelseledamot, medlem i Ersättningsutskottet

Född: 1957

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Inwido, InArea Group och Dendera Holding. Styrelseledamot i Beijer Ref, Fortnox och IV Produkt Partner i Small Cap Partners SCP.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för Beijer Ref AB. Chefspositioner i Aritmoskoncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Innehav: 34 000 aktier


Sonat Burman-Olsson

Styrelseledamot

Född: 1958

Invald: 2011

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Postnord AB, Lantmännen och Raizen S.A.

Tidigare uppdrag: Koncernchef/VD för COOP Sverige, Vice VD och CFO för
ICA Gruppen, Vice President för Electroluxkoncernen med ansvar för Globala marknadsstrategier. Styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel, styrelseledamot i Svensk Handel, NESTE Corporation, ICC Sverige, Tredje AP-fonden, ICA Banken och iZettle.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Executive MBA, Strategic Man. Oxford och Harvard.

Innehav: 3 135 aktier


Viveka Ekberg

Styrelseledamot, ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1962

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i AutoStore Holdings Ltd, Dellner Couplers Group AB, Nilfisk Holding AS och Storebrand ASA.

Tidigare uppdrag: VD på PP Pension, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner på Brummer & Partners, chef för SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission och Affärsvärlden.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 19 850 aktier


Anette Frumerie

Styrelseledamot, medlem i Revisionsutskottet

Född: 1968

Invald: 2017

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: VD i Rikshem AB. Styrelseledamot i Bonava AB.

Tidigare uppdrag: VD i Besqab AB. Business Unit President Residential Development Nordic på Skanska (publ), Affärsenhetschef Utland Fastighetsutveckling & Entreprenad på JM AB (publ) samt andra positioner inom JM-koncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav: 4 600 aktier


Marcus Hedblom

Styrelseledamot, medlem i Revisionsutskottet

Född: 1970

Invald: 2020

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef för Ovako. Styrelseledamot i Svensk stålindustris intresseorganisation Jernkontoret och Arbetsgivarförbundet Stål & Metall. Ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Tidigare uppdrag: CFO för Ovako. Olika ledande positioner på SAS, bl a Deputy CFO SAS Group, CEO för dotterbolaget Spanair samt CFO för SAS Sverige.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet.

Innehav: 16 500 aktier


Staffan Pehrson

Styrelseledamot

Född: 1968

Invald: 2020 

Beroendeställning: Oberoende

Nuvarande uppdrag: VD och Koncernchef Anticimex Gruppen (avgick från detta uppdrag i slutet av 2023 med bibehållen anställning till maj 2024).

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för NEFAB Group. Olika positioner inom Ericsson Group, bl a VP Product Related Services, VP Solution Area Media, EVP/General Manager Ericsson Inc, Seattle. Styrelseledamot i Technology Service Industry Association (TSIA) och Swedish Chamber of Commerce i Ungern.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, Uppsala Universitet, Systems Engineering, CWRU, USA, Executive MBA, Handelshögskolan
i Stockholm.

Innehav: 21 000 aktier


Pontus Andersson

Arbetstagarrepresentant Unionen

Född: 1966

Invald: 1995

Uppdrag: Arbetstagarrepresentant Unionen. Anställd sedan 1987 och arbetar för närvarande som utvecklingsingenjör.

Innehav: 250 aktier


Ulf Jönsson

Arbetstagarrepresentant LO

Född: 1966

Invald: 2022

Uppdrag: Arbetstagarrepresentant IF Metall. Anställd sedan 2003 och arbetar för närvarande heltid som ordförande i verkstadsklubben IF Metall.

Innehav: 0 aktier