Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

28 sep 2023 17:29

159.10 SEK2.80

Choose languge

28 sep 2023 17:29

159.10 SEK2.80

Styrelse

Peter Nilsson

Styrelseordförande, ordförande i Ersättningsutskottet

Född: 1962

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Adapteo OYJ och i Unilode Aviation Solution.

Tidigare uppdrag: Vice styrelseordförande i Cramo OYJ, Koncernchef för Sanitec och för Duni AB. Styrelseordförande i Duni AB, Securitas Direct AB och Sanitec Holdings Oy. Chefspositioner inom Swedish Match-koncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 128 500 aktier


Per Bertland

Styrelseledamot, medlem i Ersättningsutskottet

Född: 1957

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Beijer Ref AB. Styrelseordförande i flera av Beijer Refs dotterbolag och i AB Dendera Holding. Advisor i Small Cap Partners SCP och styrelseledamot i diverse stiftelser.

Tidigare uppdrag: CFO samt COO i Beijer Ref. CFO på Indra AB och Ötab Sport AB, en del av Aritmoskoncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

Innehav: 32 500 aktier


Sonat Burman-Olsson

Styrelseledamot

Född: 1958

Invald: 2011

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NESTE Corporation, Postnord AB och Lantmännen och Raizen S.A.

Tidigare uppdrag: Koncernchef och VD för COOP Sverige, Vice VD och CFO för ICA Gruppen, Vice President för Electroluxkoncernen med ansvar för Globala marknadsstrategier. Styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel, styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje AP fonden, ICA Banken och iZettle.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Executive MBA, Strategic Man. Oxford och Harvard.

Innehav: 2 732 aktier


Viveka Ekberg

Styrelseledamot, ordförande i Revisionsutskottet

Född: 1962

Invald: 2016

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Haldex, Magnolia Bostad, Apotea, SPP Pension & Försäkring, Svolder, Dellner, Iver, Centrum för rättvisa m fl.

Tidigare uppdrag: VD på PP Pension, Nordenchef på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner på Brummer & Partners, chef för SEB Institutionell Förvaltning, aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission och Affärsvärlden.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 19 400 aktier


Anette Frumerie

Styrelseledamot, medlem i Revisionsutskottet

Född: 1968

Invald: 2017

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: VD i Rikshem AB.

Tidigare uppdrag: VD i Besqab AB. Business Unit President Residential Development Nordic på Skanska (publ), Affärsenhetschef Utland Fastighetsutveckling & Entreprenad på JM AB (publ) samt andra positioner inom JM-koncernen.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav: 4 100 aktier


Marcus Hedblom

Styrelseledamot, medlem i Revisionsutskottet

Född: 1970

Invald: 2020

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Ovako. Styrelseledamot i Svensk stålindustris intresseorganisation Jernkontoret och Arbetsgivarförbundet Stål & Metall.

Tidigare uppdrag: CFO för Ovako. Olika ledande positioner på SAS, bl a Deputy CFO SAS Group, CEO för dotterbolaget Spanair samt CFO för SAS Sverige.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet.

Innehav: 16 000 aktier


Staffan Pehrson

Styrelseledamot

Född: 1968

Invald: 2020 

Beroendeställning: Oberoende

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Anticimex Gruppen.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för NEFAB Group. Olika positioner inom Ericsson Group, bl a VP Product Related Services, VP Solution Area Media, EVP/General Manager Ericsson Inc, Seattle. Styrelseledamot i Technology Service Industry Association (TSIA) och Swedish Chamber of Commerce i Ungern.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Uppsala Universitet, Case Western Reserve, USA, Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 18 000 aktier


Pontus Andersson

Arbetstagarrepresentant Unionen

Född: 1966

Invald: 1995

Uppdrag: Arbetstagarrepresentant Unionen. Anställd sedan 1987 och arbetar för närvarande som utvecklingsingenjör.

Innehav: 250 aktier


Ulf Jönsson

Arbetstagarrepresentant LO

Född: 1966

Invald: 2022

Uppdrag: Arbetstagarrepresentant LO. Anställd sedan 2003 och arbetar för närvarande heltid som ordförande i verkstadsklubben IF Metall.

Innehav: 0 aktier