Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

  • 1 För ett bättre klimat
  • 2 Skapa hälsosamma byggnader
  • 3 Minska kundernas klimatpåverkan
  • 4 Driva en hållbar verksamhet

Hållbarhet

Vi har utvecklat en övergripande hållbarhetsplan med målsättningar och aktiviteter som styr hur vi arbetar med att genomföra strategin.

> Läs mer om hållbarhetsplanen 

För ett bättre klimat

Se en kort film om Lindabs plan för ett bättre klimat. Vi vill bidra till morgondagens inomhusklimat. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet.

 

 

Hållbarhetsrapport 2022

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat med verksamheten och vi har därför vävt in hållbarhetsinformationen på flera ställen i årsredovisningen och gjort en sammanvävd årsredovisning och hållbarhetsrapport. De långsiktiga målen är lika viktiga, oavsett om det är finansiella mål eller hållbarhetsmål.

Aktiviteter som del av hållbarhetsplanen

Hållbarhetsarbetet består av aktiviteter inom många olika områden - från att öka kunskap om hälsosamma inomhusmiljöer till att lansera nya energieffektiva produkter, arbeta systematiskt med säkerhet, minska miljöpåverkan från transporter, hitta nya sätt att optimera stålanvändningen till hur vi stöttar de lokala samhällen vi är del av.