Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Hållbarhetsrapport

Lindab har en stark hållbarhetsprofil. Vårt övergripande syfte är att skapa bättre inomhusklimat för människors välbefinnande samtidigt som energiåtgången i fastigheten minskas. Det ger en affärsidé som bygger på hållbarhet.

Under 2022 har Lindab tagit flera viktiga steg i att förbättra och utveckla hållbarhetsarbetet. Fokus har legat på att integrera hållbarhetsarbetet ännu mer på lokal nivå då det är där vi kan göra verklig skillnad.

Utvalda nyckeltal

Nedan visas några utvalda nyckeltal inom de områden där vi har haft mycket goda resultat under 2022.

Hållbarhetsrapport 2022

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat med verksamheten och vi har därför vävt in hållbarhetsinformationen på flera ställen i årsredovisningen och gjort en sammanvävd årsredovisning och hållbarhetsrapport. De långsiktiga målen är lika viktiga, oavsett om det är finansiella mål eller hållbarhetsmål.