Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

29 sep 2023 09:00

160.20 SEK1.10

Choose languge

29 sep 2023 09:00

160.20 SEK1.10

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapporten innehåller en redogörelse för bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten beskriver även översiktligt hur Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts.

Bolagsstyrningsrapport 2022 

Bolagsstyrningsrapport
för 2022