Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Aktiviteter som del av hållbarhetsplanen

Hållbarhetsarbetet består av aktiviteter inom många olika områden - från att öka kunskap om hälsosamma inomhusmiljöer till att lansera nya energieffektiva produkter, arbeta systematiskt med säkerhet, minska miljöpåverkan från transporter, hitta nya sätt att optimera stålanvändningen till hur vi stöttar de lokala samhällen vi är en del av. 

Läs mer om ett antal utvalda aktiviteter som exempel på vårt hållbarhetsarbete:

GreenCoat partner för färgat stål

Lindab har blivit utsedd till GreenCoat® partner av SSAB. GreenCoat® erbjuder hållbara stållösningar för tak, fasader och vattenavrinning. SSAB väljer ut de företag som uppfyller kriterierna, där ett aktivt hållbarhetsarbete är en viktig faktor.

Lokala hållbarhetsplaner

Under 2020 såg Lindab över sitt hållbarhetsarbete och tog fram ett nytt ramverk för hållbarhetsarbetet, samlat under rubriken "Lindab - För ett bättre klimat". Under 2021 fortsätter arbetet med att bygga upp de långsiktiga planerna med lokala hållbarhetsplaner för varje del av Lindab.