Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Lokala hållbarhetsplaner

Under 2020 såg Lindab över sitt hållbarhetsarbete och tog fram ett nytt ramverk för hållbarhetsarbetet, samlat under rubriken "Lindab - För ett bättre klimat". Under 2021 fortsätter arbetet med att bygga upp de långsiktiga planerna med lokala hållbarhetsplaner för varje del av Lindab.

Matilda Isaksson, ansvarig för hållbarhet inom Lindabkoncernen berättar:

Viktigast för oss under 2020 har varit arbetet med den nya hållbarhetsplanen. Vi har höjt ambitionsnivån avsevärt och ser nu fram emot att göra den till verklighet.

Vad ser du som mest prioriterat 2021?

Att implementera planen och ta fram nya mål tillsammans med våra dotterbolag, genomföra riskanalys, öka transparensen och starta processen för hållbara inköp för alla bolag.

Under året kommer vi att delta i FN Global Compacts program SDG Ambition, med syfte att påskynda integrationen av de 17 målen i kärnverksamheten.

Intern kommunikation är viktigt för att engagera alla medarbetare och för att öka förståelsen för hur de kan bidra i sin egen vardag. Vi kommer bara lyckas nå våra mål om vi gör jobbet tillsammans. Det är tillsammans med våra medarbetare på dotterbolagen vi kan skapa verklig förändring.

Vad händer härnäst?

När de lokala planerna är klara kommer vi analysera hur den globala planen behöver anpassas. Vi är även på gång med att inkludera nyckeltal för hållbarhet i vår interna process för kvartalsrapportering. Idag samlas siffrorna in på årsbasis men vi behöver få en mer löpande uppföljning av de viktigaste nyckeltalen för att veta att vi är på rätt väg.

 

Tillbaka till samtliga aktiviteter >>