Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 11:41

133.80 SEK

/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 11:41

133.80 SEK

Matilda Isaksson, ansvarig för hållbarhet inom Lindabkoncernen berättar:

Viktigast för oss under 2020 har varit arbetet med den nya hållbarhetsplanen. Vi har höjt ambitionsnivån avsevärt och ser nu fram emot att göra den till verklighet.

Vad ser du som mest prioriterat 2021?

Att implementera planen och ta fram nya mål tillsammans med våra dotterbolag, genomföra riskanalys, öka transparensen och starta processen för hållbara inköp för alla bolag.

Under året kommer vi att delta i FN Global Compacts program SDG Ambition, med syfte att påskynda integrationen av de 17 målen i kärnverksamheten.

Intern kommunikation är viktigt för att engagera alla medarbetare och för att öka förståelsen för hur de kan bidra i sin egen vardag. Vi kommer bara lyckas nå våra mål om vi gör jobbet tillsammans. Det är tillsammans med våra medarbetare på dotterbolagen vi kan skapa verklig förändring.

Vad händer härnäst?

När de lokala planerna är klara kommer vi analysera hur den globala planen behöver anpassas. Vi är även på gång med att inkludera nyckeltal för hållbarhet i vår interna process för kvartalsrapportering. Idag samlas siffrorna in på årsbasis men vi behöver få en mer löpande uppföljning av de viktigaste nyckeltalen för att veta att vi är på rätt väg.

 

Tillbaka till samtliga aktiviteter >>