Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Lindabs rapport för första kvartalet 2008

 • Nettoomsättningen ökade med 8 % till 2 129 MSEK (1 972)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % till 207 MSEK (185)
 • Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 9,7 % (9,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 117 MSEK (112)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,42)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK (-157)
   
  "Utvecklingen i Lindab är fortsatt god, säger Lindabs VD och koncernchef Kjell Åkesson. "Vi har haft en god volymutveckling kombinerat med god kostnadskontroll under kvartalet."
   
  Lindab rapporterar att nettoomsättningen för första kvartalet 2008 nådde 2 129 MSEK (1 972) med en vinst (EBIT) om 207 MSEK (185), vilket motsvarar en förbättring med 12 procent jämfört med samma period föregående år.
   
  "Tillväxten är fortsatt god och ligger i takt med våra beräkningar," säger Kjell Åkesson. "Som vi sade i rapporten för fjärde kvartalet räknar vi med en något lägre marknadstillväxt, runt 5 procent för 2008, jämfört med cirka 7 procent förra året. Vintern har varit mild på de flesta marknader vilket medfört att byggaktiviteterna legat på en bra nivå och i linje med förväntningarna. Antalet arbetsdagar har varit färre jämfört med samma period förra året p g a tidig påsk. Vi kan dessutom konstatera att även april haft en god försäljningsutveckling," säger Kjell Åkesson.
   
  Kassaflödet som normalt är svagare under första kvartalet har förbättrats kraftigt tack vare det starka rörelseresultatet och minskad kapitalbindning.
   
  Alla regioner fortsätter att utvecklas väl. Omsättningen i Norden ökade med 8 procent, i CEE/CIS ökade den med 12 procent och i Västeuropa med 6 procent, exklusive förvärvet av Aervent på Irland var denna ökning 2 procent.
   
  "Vi har idag meddelat att vi ingått avtal om ett viktigt förvärv i Slovakien som är en ny geografisk marknad för oss. Företaget, Sipog, omsatte 37 MEUR med en vinst på 4,7 MEUR förra året och kommer att ingå i vår Building Components division. Sipog är också väletablerat i Rumänien och Tjeckien. Därmed förstärker vi vår redan starka position på CEE/CIS marknaden och bygger för fortsatt god lönsamhet i framtiden," säger Kjell Åkesson."
   
   
  Slut
   
   
  Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
  börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
   
  Kontakter:
   
  Kjell Åkesson, CEO
  Tel. +46 (0)431 850 00 / 850 07
  Mobile: +46 (0)70 618 50 07
   
  Nils-Johan Andersson, CFO
  Tel. +46 (0)431 85075
  Mobile: +46 (0)70 66 85075
   
  Om Lindab-koncernen:
   
  Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
   
  De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
   
  Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
   
  Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindabgroup.com
   

  Bilagor