Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2007

Fjärde kvartalet 2007

 •         Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152)
 •         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 370 MSEK (282) exklusive engångsposter för 2006[1]
 •         Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,9% (13,1), exklusive engångsposter för 20061
 •         Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59)
 •         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK (267)
 •  
  Januari - december 2007
   
 •         Nettoomsättningen ökade med 22% till 9 280 MSEK (7 609)
 •         Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 40% till 1 309 MSEK (933) exklusive engångsposter för 2006[2]
 •         Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,1% (12,3), exklusive engångsposter för 20062
 •         Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29)
 •         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 875 MSEK (778)
 •         Förslag till utdelning, 5,25 SEK, en ökning med 62% jämfört med 2006
 •         Förslag till mandat att återköpa aktier till ett maximalt belopp om 400 MSEK
 •  
   
  "Vi är mycket nöjda med att omsättningstillväxt, marginaler och kassaflöde visar en så god utveckling för kvartalet," säger Lindabs VD och koncernchef Kjell Åkesson.
   
  Lindab rapporterar att nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2007 nådde 2 485 MSEK (2 152) med en vinst om 370 MSEK, som exklusive engångsposter för 20061, motsvarar en förbättring med 31 procent jämfört med samma period föregående år.
   
  "Tillväxten under kvartalet (15%) är fortsatt stark, samtidigt som december hade färre arbetsdagar 2007 jämfört med 2006", säger Kjell Åkesson.
   
  Alla regioner har utvecklats väl. Omsättningen i Norden växte med 13 procent och i Västeruropa ökade den med 26 procent, varav drygt hälften förklaras av förvärv. I CEE/CIS var omsättningsökningen 13 procent, exkluderat Ungern som har finanspolitiska problem, var ökningen i regionen 22 procent.
   
  "Vad gäller framtidsutsikterna så delar vi Euroconstructs bedömning som räknar med en tillväxtnivå kring 5 procent för vår produkt- och marknadsmix under 2008, vilket är fortsatt god tillväxt," säger Kjell Åkesson. Under 2007 var marknadstillväxten knappt 7 procent.
   
  "Vårt fokus på marginaler frambringar resultat. Kvartalets rörelsemarginal om 14,9 procent är nästan två procentenheter bättre än fjolårets," påpekar Kjell Åkesson. "Detta grundas bland annat på en stark volymutveckling med effektiv kostnadskontroll."
   
  Slut
   
  Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
  börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
   
  Kontakter:
   
  LINDAB
  Kjell Åkesson, CEO
  Tel. +46 (0)431 850 00
   
  Nils-Johan Andersson, CFO
  Tel. +46 (0)431 850 00
   
  Om Lindab-koncernen:
   
  Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
   
  De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
   
  Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
   
  Lindab-koncernen omsatte 9,3 miljarder SEK under 2007 och har ca 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com  [1] Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK
  [2] Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK, samt reavinst på fastighetsförsäljning med 27 MSEK
   

  Bilagor