Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Lindab förvärvar finskt tak- och väggplåtföretag

Lindab har idag ingått ett avtal om att förvärva finska Koto Pelti OY som producerar och marknadsför tak- och väggplåtprodukter. Företaget omsätter drygt 3 MEUR och är centralt beläget i Finland i Kyyjärvi, 14 mil öster om Wasa och 40 mil norr om Helsingfors.
 
Koto Pelti erbjuder ett lokalt anpassat sortiment av tak- och väggprodukter i stålplåt för den finska marknaden.  Lokal produktion av marknadspecifika produkter i kombination med centralt producerade produkter är en viktig del i Lindabs erbjudande på alla viktiga marknader i Europa. Förvärvet skapar en plattform för att utveckla försäljningen av kompletta lösningar inom divisionen Building Components på den finska byggmarknaden.
 
Chef för affärsområde Profile, Peter Andsberg, kommenterar " Målsättningen är att Lindab skall etablera sig som en av de ledande aktörerna på den finska marknaden inom marknadssegmentet tak- och väggsystem i stålplåt. Förvärvet kommer att medföra att vi kan erbjuda snabba leveranser av specialanpassade produkter direkt ut till arbetsplats. Det är en viktig faktor för att ge rätt service till slutkund".
 
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00
 
Peter Andsberg, Affärsområdeschef Profile
Tel. +36 23 531100
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte 7,6 miljarder SEK under 2006 och har ca 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com