Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Lindabs förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Lindab International AB har beslutat att föreslå årsstämman att införa ett teckningsoptionsprogram i bolaget.

I korthet innebär beslutsförslaget att högst 784 000 teckningsoptioner skall kunna erbjudas till bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersonal omfattande cirka 90 personer. Teckningsoptionerna skall marknadsvärderas enligt Black & Scholes. Deltagarna skall därmed betala ett marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna, dock kan detta pris på vissa villkor komma att subventioneras i efterhand genom att deltagarna i rater under en treårsperiod erhåller en bonus motsvarande efter skatt sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner respektive deltagare förvärvar. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en aktie i Lindab International AB under perioden från och med den 1 juni 2010 till och med den 31 maj 2011. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kan medföra en total utspädningseffekt om cirka en procent.

Bolagets avsikt är att vid årsstämma 2009 respektive 2010 framlägga motsvarande förslag om incitamentsprogram för dess ledande befattningshavare och nyckelpersonal.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Lindab vill erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Kallelse till årsstämman kommer inom kort att ske i enlighet med sedvanliga rutiner.
 
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00
 
Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00
Mobil. +46 (0)70 66 85075
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com