Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

23 apr 2024 15:46

214.00 SEK-3.60

Choose languge

23 apr 2024 15:46

214.00 SEK-3.60

Lindab förvärvar Airmaster och lägger grunden till ett nytt produktområde för decentraliserad ventilation

Lindab har tecknat avtal om att förvärva Airmaster, ett europeiskt bolag ledande inom decentraliserad ventilation. Med förvärvet lägger Lindab samtidigt grunden till ett nytt produktområde inom koncernen, med målsättningen att decentraliserad ventilation ska omsätta två miljarder SEK år 2027.  

Airmaster är en snabbväxande dansk tillverkare av produkter för decentraliserad ventilation. De viktigaste marknaderna idag är Tyskland, Danmark, Benelux, Norge och Frankrike. Bolaget omsatte 356 MDKK under 2022 med en rörelsemarginal på 18 procent. Airmaster har uppnått en genomsnittlig försäljningstillväxt på över 10 procent per år sedan 2015.

Decentraliserad ventilation erbjuder ett energieffektivt sätt att ventilera byggnader och tekniken lämpar sig särskilt väl för renovering av fastigheter. Genom att installera friskluftsventilation i varje rum behövs varken ventilationskanaler eller ett centralt system. Tekniken är särskilt lämplig i fastigheter där kanaldragning kan vara svår, till exempel i äldre byggnader, eller där enbart en del av byggnaden ska renoveras. Airmasters nya produkt AMX är också utrustad med integrerad värmepump som möjliggör både kylning och uppvärmning för optimal inomhuskomfort.

Byggnader står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i EU. Ventilation är ett av de områden som kan minska energibehovet mest vid en renovering. I dagsläget renoveras enbart en procent av alla byggnader per år och renoveringstakten behöver öka väsentligt för att EU ska nå sina klimatmål. Fastighetsägare efterfrågar metoder för att kunna renovera befintliga byggnader utan alltför stor åverkan och utan att hyresgästen behöver flytta ut. Decentraliserad ventilation är därför ett attraktivt och effektivt alternativ.

”Med Airmaster lägger vi grunden för ett nytt produktområde med fokus på decentraliserad ventilation. Vi är mycket glada över att välkomna ett välskött bolag inom en så intressant teknologi, med en upparbetad kundkrets i flera länder.”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab. ”Renovering med fokus på energieffektivisering är ett attraktivt tillväxtområde. Tillsammans med Airmaster blir vi ännu starkare på smarta produkter som minskar energiåtgången samtidigt som de skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Lindab har tidigare kommunicerat en ambition att nå 20 miljarder i omsättning år 2027. Vår målsättning är att produktområdet för decentraliserad ventilation då ska utgöra cirka två miljarder kronor genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.”

Airmaster grundades 1991 av Kim Jensen och Henrik Stæhr som förblivit huvudägare fram till idag. Grundarna har en passion för teknikutveckling och detta har möjliggjort bolagets ledande position inom decentraliserad ventilation. Kim Jensen, som dessutom är bolagets VD, kommer att fortsätta leda Airmaster som del av Lindab tillsammans med sin ledningsgrupp. Airmaster har direktförsäljning i Danmark, Benelux och Norge och säljer huvudsakligen via distributörer på övriga marknader. Bolaget har sitt huvudkontor, utvecklingsavdelning och produktion i Aars på Jylland i Danmark och har cirka 200 medarbetare.

”Airmaster och Lindab passar mycket bra tillsammans.”, säger Kim Jensen. ”Vi har många likheter i hur vi tänker på kvalitet, kundnytta och långsiktighet vilket var viktigt för oss i valet av framtida ägare. Vi har en spännande resa framför oss och vi ser mycket fram emot att fortsätta växa som del av Lindab.”

Lindab har idag tecknat avtal om att förvärva Airmaster A/S. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2024, efter sedvanlig konkurrensprövning. Lindab förvärvar 100 procent av bolaget, på kassa- och skuldfri basis, för en fast köpeskilling om 650 MDKK (990 MSEK) som erläggs vid tillträdet. En tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på högt ställda förväntningar på Airmasters resultatutveckling under 2024 och 2025. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till maximalt 400 MDKK (610 MSEK) och regleras år 2026. Förvärvet finansieras via befintliga kreditfaciliteter och nyupptagna lån.

Läs mer om Airmaster på deras hemsida: https://www.airmaster-as.com/  


Denna information är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-19 10:50 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Lars Ynner
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post: lars.ynner@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 12 366 MSEK år 2022 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 53 procent av försäljningen 2022, Västeuropa för 34 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Bilagor