Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Choose languge

24 maj 2024 17:29

223.00 SEK1.60

Lindab får viktig order på kylbafflar i Storbritannien

Lindabs division Comfort har fått en order i Storbritannien värderad till cirka 1 MEUR tillsammans med affärspartner Frenger Systems.
 
Lindab kommer att leverera "Pilot" kylbafflar till om- och tillbyggnadsprojekt för två London-sjukhus, St Barts och London Royal Hospital. Skanska är huvudentreprenör. Hårda kvalitetskrav ställdes på produkterna, särskilt vad gäller drift, underhåll och rengöring. Pilotkylbafflarna valdes utifrån dessa kriterier och utmärks av variabla luftflöden och spridningsmönster, samt av att vara lätta att rengöra.
 
Ordern kommer att levereras under 2008 och 2009.
 
 
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Hannu Paitula, Affärsområdeschef, Ventilation
Mobile: +41 797392388
 
Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindab.com