Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Lindab utökar sin produktion i Tjeckien

Lindab har beslutat att öka produktionskapaciteten inom division Comfort i Karlovarska, nära Prag i Tjeckien.
 
Denna utveckling av produktionen med cirka 10'000 m2 görs mot bakgrund av att skapa en optimal Comfort produktion, men också för att kunna tillgodose ökad aktivitet på Comfort-området som med sitt nya produktsortiment visar tydlig resultatförbättring.
 
Genom att flytta Comfort-produktionen till en ny byggnad vid den framgångsrika produktionsenheten i Karlovarska kan även produktionen inom Air Duct Systems effektiviseras.
 
Den nya anläggningen som ligger i anslutning till Lindabs befintliga produktionsenhet kommer att hyras och befintliga maskiner kommer att flyttas dit, vilket betyder att inga nämnvärda kapitalinvesteringar krävs. Genom att centralisera produktionen i Tjeckien där kostnaderna är lägre, beräknas den positiva årliga resultateffekten uppgå till cirka 25 MSEK för 2010.
 
"Vi är mycket nöjda med utvecklingen i Karlovarska-enheten som togs i bruk 2004, säger VD och koncernchef," Kjell Åkesson. "Comfort-divisionen, som producerar system och komponenter för bättre inneklimat, kommer att kunna dra nytta av den kunskap och erfarenhet som finns på plats samtidigt som vi skapar förutsättningar för ytterligare lönsamhetsförbättringar och expansion i framtiden. Med Prag som bas kan vi lättare bearbeta den intressanta Central- och Östeuropeiska marknaden för dessa produkter," avslutar Kjell Åkesson.
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00
 
Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på OMX Nordic Exchange, Stockholm, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte  9,3 miljarder SEK under 2007 och har ca 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindabgroup.com