Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Lindabs incitamentsprogram för anställda fulltecknat

Lindabs incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget har mött ett stort intresse. 85 personer, vilket motsvarar 95% av de som erbjudits deltaga, har tecknat 784 000 teckningsoptioner, vilka förvärvats till marknadspris. Deltagarna återfinns i ett trettiotal länder.
 
Årsstämman 7 maj 2008 beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Lindab. Programmet består av teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Lindab International AB under perioden 1 juni 2010 till och med 31 maj 2011. Utspädningseffekten för programmet uppgår till 1 procent av aktiekapitalet.
 
Koncernledningen har tecknat sina respektive andelar fullt ut.
 
I styrelsens förslag till årsstämman finns fullständiga villkor för programmet. Förslaget finns tillgängligt på www.lindabgroup.com Investor Relations.
 
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00/ 850 07
 
Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00 / 850 75
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindabgroup.com