Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Lindabs rapport för andra kvartalet 2008

 
Fortsatt förbättrade marginaler
 
Andra kvartalet 2008

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 2 567 MSEK (2 329)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% till 396 MSEK (330)
 • Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 15,4% (14,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (221)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,38 SEK (2,81)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 317 MSEK (193)
Januari - juni 2008
 
 • Nettoomsättningen ökade med 9% till 4 696 MSEK (4 301)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17% till 603 MSEK (515)
 • Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 12,8% (12,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 383 MSEK (333)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,87 SEK (4,23)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (36)
Lindab rapporterar att nettoomsättningen för andra kvartalet 2008 nådde 2 567 MSEK (2 329) med en rörelsevinst om 396 MSEK (330), vilket motsvarar en förbättring med 20 procent jämfört med samma period föregående år.
 
"Vi är mycket nöjda med både omsättningstillväxt och resultat", säger VD och koncernchef Kjell Åkesson. "Rörelsemarginalen har förstärkts med 1,2 procentenheter och kassaflödet har förbättrats tack vare högre rörelseresultat och lägre kapitalbindning".
 
En nyligen publicerad prognos för byggkonjunkturen fram till och med 2010 från Euroconstruct pekar på fortsatt tillväxt på Lindabs marknader. "För 2008 ligger prognosen för Lindabs marknadstillväxt på knappt 5 procent. Marknaden för bostadsbyggande är på nedåtgående, men för yrkesbyggande och för vår geografiska exponering ser det positivt ut," säger Kjell Åkesson.
 
Lönsamheten inom Division Comfort har förbättrats och försäljningsvolymerna har ökat. "Nu satsar vi ytterligare genom utbyggnad av produktionsenheten i Tjeckien, vilket kommer att förbättra effektivitet och lönsamhet för båda divisionerna inom affärsområde Ventilation", säger Kjell Åkesson.
 
Det mandat för återköp av aktier som styrelsen erhöll vid årstämman kommer att utnyttjas med upp till 200 MSEK fram till 1 september.
 
 
 
Slut
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00 / 850 07
 
Nils-Johan Andersson, CFO
Tel. +46 (0)431 850 00 / 85075
Mob. +46 (0)70 66 85075
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på OMX Nordic Exchange, Stockholm, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindabgroup.com

Bilagor