Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

/frontend/shared/header/languagechooser

07 dec 2022 17:29

126.90 SEK-2.60

Bolagsstyrningsrapport 2020

Peter Nilsson, styrelseordförande

Vad har varit styrelsens fokus under året?

Strategin är satt. Att den fungerar visar utvecklingen 2020. Under ett av de mest omvälvande åren i Lindabs historia har vi fortsatt att investera och gjort förvärv. Stärkt lönsamhet och låg skuldsättning möjliggör en höjd utdelning och fortsatta resurser för att förvärva tillväxt och investera i tillverkning och logistik.

Viktiga styrelsebeslut 2020

  • Fortsatt fokus på investeringar och förvärv
  • Avyttring av verksamhet
  • Ökat fokus på hållbarhet

Bolagsstyrningsrapport 2020 

Bolagsstyrningsrapport 
för 2020