News
November 19, 2020

Lindab blir delägare i Leapcraft, expert på avancerad mätning och analys av inomhusklimat


Energieffektiva ventilationssystem känner av luftkvaliteten i rummet och ställer kontinuerligt in det optimala luftflödet. Det ger ett hälsosammare inomhusklimat samtidigt som det sparar energi. Lindab erbjuder ventilationsprodukter för behovsstyrd ventilation men sökte en partner för ett nära samarbete kring mätning och analys av inomhusklimatet. Med investeringen i Leapcraft får Lindab tillgång till kompletterande teknologi och produkter, samt ett kunskapsutbyte kring framtida produktutveckling.

Leapcraft tillhandahåller en prenumerationsbaserad analys- och övervakningstjänst som ger fastighetsägare, konsulter, installatörer och hyresgäster möjlighet att kontinuerligt följa inomhusklimatet och identifiera hur systemet behöver justeras. Dessutom ökar kvaliteten på analysen då inomhusklimatet mäts kontinuerligt och inte enbart vid en tidpunkt.

Leapcafts analystjänst får sin data från sensorer som monteras i rummet och utomhus. Analystjänsten kan genom öppna standarder kopplas ihop med sensorer från olika tillverkare. Leapcrafts sensorer kommer att kunna uppgraderas på distans för att fungera med Lindabs produkter. Genom att installera Leapcrafts sensorer kan kostsamma inspektioner på plats undvikas. Lindab planerar att erbjuda sina kunder Leapcrafts teknologi baserat på en affärsmodell där intäkterna delas mellan bolagen.

Leapcraft har nyligen också lanserat en sensor för privat bruk, AirBird, som mäter luftkvalitet på ett innovativt sätt.

”Leapcraft har imponerat med sin teknik som är lätt att integrera och använda. Med samarbetet kan Leapcraft fortsätta att utvecklas som ett agilt och självständigt bolag, samtidigt som vi med gemensam expertis kan utveckla ännu bättre produkter och tjänster”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab.

”Vi sökte en partner med gedigen kunskap om ventilation och med en stark position på marknaden. Vi ser fram emot att nå en större kundkrets som kommer att ge oss erfarenhet från många olika kundförhållanden och därmed göra vår analystjänst ännu bättre”, säger Vinay Venkatraman, grundare och VD i Leapcraft.

Leapcraft kommer att använda Lindabs investering för att finansiera fortsatt marknadsexpansion och produktutveckling. Lindabs ägande motsvarar en betydande minoritetsandel av kapital och röster i bolaget. Leapcraft är baserat i Danmark och företaget erbjuder kunder i Europa prenumerationsbaserade tjänster för analys och övervakning av inomhusklimatet samt sensorer för inom- och utomhusbruk.

Läs mer om Leapcraft och dess produkter på http://www.leapcraft.dk/ och på https://getairbird.com/sv

Nyhetsbevakning