Lindab i korthet

lindab-in-breif.png

 

På Lindab drivs vi av en vilja att hela tiden skapa förbättringar. Dels för alla de kunder och partners som använder våra produkter och lösningar, dels för alla de människor som bor eller arbetar i våra byggnader.

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. 
 
Koncernen omsatte 9 872 MSEK år 2019 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 000 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2019 stod Norden för 43 procent, Västeuropa för 35 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 21 procent och Övriga marknader för 1 procent av den totala försäljningen.
 
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
 

Nyhetsbevakning