Kärnvärden

 

Varumärket Lindab kännetecknas av tre kärnvärden, vilka utgör grunden för den entreprenörskultur som genomsyrar hela koncernen. 

 

Kundens framgång

Vår uppfattning är att kundernas framgång bidrar till Lindabs framgång. 

Genom vår strävan att förenkla byggandet för kunden bidrar vi till att göra deras verksamhet mer effektiv. Detta uppnår vi genom att leda utvecklingen av lösningar inom våra huvudområden. 

 

Jordnära

Vi eftersträvar långvariga relationer som bygger på ett okomplicerat, ödmjukt och trovärdigt agerande. En viktig del är ett effektivt och snabbt 

beslutsfattande där byråkrati undviks samt en kostnadsmedvetenhet. 

 

Ordning och reda

Ordning och reda överallt påverkar positivt effektivitet såväl som företagets helhetsbild och bidrar till en känsla av stolthet när man presenterar Lindab.

 

Nyhetsbevakning