Jobba på Lindab - Lindab

 

Att arbeta på Lindab

  
Vårt arv och vår framtid
Lindab bär på en stolt och stark tradition av innovativa och kreativa medarbetare med ambition och möjligheter att utveckla ledande lösningar för våra kunder. Anställda med rätt kompetens, som delar Lindabs värdegrund och har en vilja att ta initiativ, påverka och bidra till en positiv skillnad, är väsentliga för vår fortsatta framgång som marknadsledare.

Vi kommer att bygga vidare på vår historia och ytterligare stärka Lindab som det attraktiva företaget att göra affärer med och jobba i. Vårt ledarskap är baserat på engagemang och sunt förnuft. Det är en viktig utgångspunkt för långsiktiga och positiva kund – och medarbetarrelationer med focus på att skapa framgång för kunden genom förenklat byggande.

Vår kultur
“Lindab Spirit” är Lindab kulturen sammanfattad i tre kärnvärden. Dessa tillsammans med vår affärsidé, vision och Lindab Life principerna kring socialt ansvarstagande, är vad vi står för och vad som gör oss till dem vi är i såväl externa som interna relationer. Lindab Spirit och företagets fortsatta framgång bygger på anställda som delar våra värderingar och har intresse samt vilja att ta initiativ, påverka och göra en positive skillnad. Vi förväntar oss att alla chefer och medarbetare är goda ambassadörerer för detta eftersom vi anser att handlingar betyder mer än ord.
Mer information om Lindab Spirit och Lindab Life finner du i den vänstra kolumnen under “Om Lindab”.

Vårt medarbetarfokus
Lindabs anställda är ett av fyra fokusområden i Lindab Life och målsättningen är att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Utgångspunkten för detta arbete är att bygga vidare på det lokala och central arbete som redan görs vad gäller bl a företagskultur, personal – och organisationsutveckling samt förebyggande hälsovård. En viktig del är arbetet med att minimera antalet arbetsplatsolyckor där företaget har en nollvision vad gäller skador relaterade till arbetet.

Lindab uppmuntrar mångfald och behandlar anställda utan att diskriminera avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter, fackförenings- tillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Alla aktiviterer inom Lindab gruppen måste respektera mänskliga rättigheter vilket bland annat innebär att anställda har rätt att bilda, delta eller avstå från att delta i fackföreningar eller andra organisationer som ägnar sig åt kollektiva förhandlingar.

 

 

Nyhetsbevakning