Historia

 

Lindabs historia sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden, då en liten tunnplåtsverkstad startades i Lidhult 1956.

 

Verksamheten flyttade senare till Grevie på Bjärehalvön där Lindab registrerades som företag år 1959. Lindab har sedan dess expanderat världen över med representation på 155 platser i 32 länder.

 

1984 introducerades Lindab på den svenska börsen och 1992 på den danska börsen. 2001 köptes Lindab ut från börsen av Ratos AB tillsammans med Skandia Livförsäkringsbolag och Sjätte AP-fonden via Lindab Intressenter AB. Moderbolaget bytte namn i maj 2006 till Lindab International AB. Den första december 2006 återvände Lindab till Stockholmsbörsen och blev åter ett noterat bolag.

 

Lindab 60 år

Nyhetsbevakning