Home

 

Lindabs forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med såväl högskolor som materialleverantörer.

 

Genom samarbeten med andra aktörer försäkrar vi oss om att vi alltid har tillgång till den senaste kunskapen inom våra områden och därmed kan skapa de lösningar som bäst motsvarar våra kunders förväntningar. Resurser läggs också på att utveckla produkterna för att optimera tillverkningsprocessernas funktion, ekonomi och miljöpåverkan.

 

Lyssna på kunden

Lindab har genom lång erfarenhet byggt upp den kunskap som krävs för att möta kundens alla behov och önskemål. Genom att tillvarata kundernas synpunkter och önskemål ökar förståelsen och därigenom kan Lindab arbeta närmare kunden. Ett exempel är framtagandet av en serie hjälpmedel för att förbättra ergonomin för installatörer och förenkla processen på byggarbetsplatsen, lanserad under begreppet ”Smart Tools”.

 

 

Nyhetsbevakning