Finansiella mål

Lindab finansiella mål reviderades senast den 28 oktober 2014.

Finansiella mål
-
Årlig tillväxt, %
5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt
Rörelsemarginal, %
10
Nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive engångsposter
Ej överstiga 2,5
Utdelningspolicy, %
Normalt ske med 30 procent av årets resultat

 

 

TillväxtLönsamhetKapitalstruktur

Mål

 

Den årliga tillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

 

Nyhetsbevakning