Våra affärsområden
 
Lindabs verksamhet bedrivs från 2019 inom tre självständiga affärsområden. Ventilation Systems och Profile Systems har ett gemensamt filialnätverk i Sverige och Norge och delar på vissa resurser inom inköp och logistik. Building Systems drivs som separat bolag med eget varumärke och har en mer projektbaserad affärsmodell än övriga affärsområden.
 
 
Affärsområden.JPG

 

Nyhetsbevakning