Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020
Lindabs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 kommer att offentliggöras kl. 07.40 (CET) den 9 februari 2021.​

Nyhetsbevakning