Arsstämma 2020
Årsstämman 2020 kommer att hållas den 29 april 2020 kl.15:00 på Hotell Skansen, Båstads kommun. 
 
För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se - bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Nyhetsbevakning