News
Februari 5, 2021

Valberedningens förslag till styrelse i Lindab


Valberedningen i Lindab International AB (publ) består av Göran Espelund (ordf.), utsedd av Lannebo Fonder, Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden, Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, Marcus Hedblom, Peter Nilsson och Staffan Pehrson.

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

__________________

Nyhetsbevakning