News
Mars 23, 2020

Lindabs styrelse ändrar utdelningsförslag – föregående års nivå bibehålls


Styrelsen föreslår stämman att besluta om en kontant utdelning om 1,75 SEK per aktie (1,75), vilket skiljer sig från 3,60 SEK per aktie som tidigare kommunicerats. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av den allmänna osäkerhet som skapats av genomförda åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Lindab ökade vinsten under 2019 och har en stark finansiell ställning. Det tidigare utdelningsförslaget speglade Lindabs solida balansräkning och starka resultat samt den i december 2019 uppdaterade utdelningspolicyn. I nuläget är de globala ekonomiska utsikterna mycket osäkra. Europas näringsliv befinner sig i ett svårt läge. Styrelsen väljer därför att proaktivt inta en försiktig hållning. Förslaget innebär att föregående års utdelningsnivå behålls oförändrad.

Styrelsen föreslår vidare att utdelningen fördelas halvårsvis med utbetalning om 0,875 SEK per aktie och utbetalningstillfälle.

Som avstämningsdagar för utdelning föreslås:

  • 4 maj 2020 med beräknad utbetalningsdag den 7 maj 2020,
  • 2 november 2020 med beräknad utbetalningsdag den 5 november 2020.

__________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Tfn: +46 (0) 431 850 00

Ola Ringdahl
VD & Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Tfn: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Nyhetsbevakning