News
Oktober 26, 2020

Lindabs CFO lämnar bolaget


Malin Samuelsson lämnar sin roll som Chief Financial Officer (CFO) på Lindab. En rekryteringsprocess kommer att påbörjas omgående.

Under de senaste åren har Lindab genomfört en betydande omvandling av bolaget. Både resultat och kassaflöde har ökat väsentligt. Lindab går nu in i nästa fas där omvandlingstakten kommer att öka. Lindab har ett pågående strategiskt investeringsprogram som stärker bolaget långsiktigt. Samtidigt finns en aktiv förvärvsagenda, med fokus på ventilationsbolag i Europa.

Lindabs strategi och affärsplan ställer nya och högre krav på hela organisationen och dess ledare. Ny kompetens och internationell erfarenhet behöver tillföras. Som en konsekvens av detta kommer Lindab att inleda rekryteringen av en ny CFO som kan spela en tongivande roll framåt.

Från dagens datum tar Madeleine Hjelmberg över som tillförordnad CFO för Lindabkoncernen. Madeleine är Group Financial Controller för Lindab sedan 2017.

Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab: ”Malin Samuelsson har varit en omtyckt kollega, chef och medlem av koncernledningen. Jag vill tacka Malin för hennes betydande insatser för Lindab under de gångna åren och önskar henne all lycka i hennes framtida karriär.”

Nyhetsbevakning