News
Mars 22, 2021

Lindabs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020


Lindab har idag publicerat årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2020 på svenska och engelska.

Bra inomhusluft är avgörande för vår hälsa, speciellt med tanke på att vi spenderar merparten av vår tid inomhus. Årets årsredovisning fokuserar på hälsosamma inomhusmiljöer och hur Lindab bidrar till att göra dem ännu bättre. ”For a better climate™” är Lindabs övergripande syfte – att utveckla energieffektiva lösningar för hälsosamma inomhusmiljöer och att göra det på ett sätt som också bidrar till ett bättre klimat för vår planet.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.lindabgroup.com.

Nyhetsbevakning