News
Juni 30, 2020

Lindab stänger IMP Klima Group


Produktionen av större luftbehandlingsaggregat läggs ner

Efter en strategisk genomgång har Lindab idag beslutat att stänga IMP Klima Group, bestående av LINDAB, klima sistemi, d.o.o. i Slovenien och dess dotterbolag i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina. Produktionen av luftbehandlingsaggregat i Slovenien kommer att upphöra i slutet av 2020.

Lindab förvärvade IMP Klima 2015 för att etablera närvaro på marknaden för luftbehandlingsaggregat. Det är en mycket konkurrensutsatt marknad med kundanpassade lösningar. IMP Klima har haft en svag försäljningsutveckling och har varit olönsamma i flera år. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare.

”Att stänga IMP Klima är ett tufft beslut att fatta, eftersom det påverkar många medarbetare som har gjort sitt bästa för att förbättra företagets resultat”, säger Ola Ringdahl, VD och koncernchef för Lindab.

Ola Ringdahl fortsätter: ”Det finns många tillverkare av luftbehandlingsaggregat i Europa och konkurrensen är intensiv. Om du inte är en av toppspelarna är det svårt att nå tillfredsställande lönsamhet. Inom Lindab måste alla enheter bidra till vårt mål om 10% rörelsemarginal. Vi ser inte en rimlig väg till lönsamhet och tillväxt för IMP Klima. Vi har därför beslutat att lägga ner verksamheten.”

IMP Klima Group består av den juridiska enheten i Slovenien ”LINDAB, klima sistemi, d.o.o” och dess dotterbolag. Försäljningen 2019 uppgick till 269 MSEK och redovisades som del av Business Area Ventilation Systems. 226 anställda påverkas, varav 212 anställda i Slovenien och ytterligare 14 anställda i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina.

Engångskostnaderna, inklusive uppsägningskostnader och nedskrivningar, beräknas till 60-70 MSEK, varav merparten påverkar rörelseresultatet negativt under andra kvartalet 2020. Därutöver kan nedskrivningsbehov uppstå i fastigheter.

Nyhetsbevakning