News
September 13, 2020

Lindab och Orange Climate B.V. i slutgiltiga förhandlingar om IMP Klima Group


Preliminär överenskommelse har uppnåtts

Efter den avsiktsförklaring som undertecknades för förvärvet av IMP Klima Group har Lindab fortsatt diskussionerna. Orange Climate B.V. har genomfört en due dilligence-process och parterna har idag nått en preliminär överenskommelse som förväntas leda till ett slutgiltigt avtal.

”Vi är mycket nöjda med att vara nära att säkerställa fortsatt drift av IMP Klima Group. Både Lindab och Orange Climate B.V. har prioriterat en snabb process med målet att säkra beställningar från kunder och arbetstillfällen”, säger Ola Ringdahl, VD och koncernchef för Lindab.

”Förvärvet är en viktig milstolpe för oss och kommer att fortsätta driva tillväxten i östra och södra Europa för Orange Climate B.V.”, säger Henk W. van Dorp, Styrelseordförande för Orange Climate B.V.

”Vi ser fram emot att fortsätta driva verksamheten med Orange Climate B.V. som våra nya ägare. Detta kommer bli en bra lösning för våra medarbetare, kunder och leverantörer”, säger Roman Krutsinkin, VD för IMP Klima Group.

IMP Klima Group består av den juridiska enheten i Slovenien ”LINDAB, klima sistemi, d.o.o – v likvidaciji” och dess dotterbolag. Försäljningen 2019 uppgick till 269 MSEK och redovisades som del av Business Area Ventilation Systems. IMP Klima Group har 226 anställda, varav 212 anställda i Slovenien och ytterligare 14 anställda i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina. Lindab kommunicerade nedstängningen av verksamheten den 30 juni 2020, vilket följdes av offentliggörandet av en undertecknad avsiktsförklaring med Orange Climate B.V. den 21 augusti 2020.

Orange Climate är den internationella organisation som levererar hållbara klimatsystem och består av tre holländska experter: OC Autarkis, OC Verhulst och OC Waterloo. Orange Climate B.V. är del av det familjeägda bolaget Van Dorp B.V. Van Dorp B.V. har 1700 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner euro. Mer information om Orange Climate finns på https://www.orangeclimate.com/

Nyhetsbevakning