News
Januari 19, 2021

Lindab kommenterar information i marknaden om pågående avyttring av affärsenhet


Det har kommit till Lindabs kännedom att det cirkulerar information i marknaden om att det pågår en aktiv budprocess för att avyttra affärsområdet Building Systems.

År 2017 påbörjade Lindab en strategisk översyn av Building Systems. Detta resulterade i ett handlingsprogram för att öka lönsamheten. Sedan dess har Building Systems kraftigt förbättrat lönsamheten. Lindab har noterat ett växande externt intresse för verksamheten och har mottagit spontana indikativa bud som är under utvärdering. Lindab har däremot inte inlett en formell budprocess för Building Systems. Ingen finansiell rådgivare har utsetts och inga formella tidsfrister för att inkomma med bud finns.

”Vi är öppna för att Building Systems kan komma att byta ägare i framtiden, men så länge Lindab är ägare kommer vårt engagemang för att utveckla verksamheten vara fortsatt stort. Building Systems har under de senaste tre åren förbättrat lönsamheten betydligt, de har en attraktiv produktportfölj och en kompetent ledning. Under 2020 har försäljningen påverkats av osäkerheten till följd av covid-19 men Building Systems har snabbt anpassat sig och har därmed kunnat visa god lönsamhet. Det är troligtvis därför vi fått in spontana indikativa bud”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab.

Building Systems är ett av tre affärsområden inom Lindab. Under årets nio första månader 2020 omsatte affärsområdet 714 MSEK och redovisade en rörelsemarginal på 4,6 procent.

Nyhetsbevakning